art7, barvy, umělecké předměty

registrace zapomenuté heslo
maloobchod maloobchod

Obchodní podmínky 

Všeobecné obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen dodavatel) a řídí se zásadami Občanského zák č. 40/1964Sb. resp. Obchodního zák. č. 513/1991Sb. v platném znění.
1) Základní informace
Internetový obchod je určen pro podnikatelské subjekty, tj, právnické i fyzické osoby podnikající v ČR na základě platných zákonů.
Internetový obchod zajiš?uje kompletní proces od nabídky produktu s aktuální cenou, přes jeho objednání, platbu dle nabízených platebních podmínek, až po případné doručení na odběratelem zvolenou adresu.
2) Ceny pro odběratele
Dodavatel nabízí v elektronickém obchodu aktuální ceny v českých korunách. Dodavatel si vyhrazuje právo průběžně aktualizovat ceny platné pro internetový obchod. Ceny v objednávce odeslané kupujícím jsou závazné. Dodavatel se zavazuje respektovat cenu v potvrzené objednávce až do doby dodání nebo zrušení objednávky.

 

3) Objednávka - platnost, stavy, zrušení
Kupující je informován před uložením objednávky o všech cenách produktů a služeb i o případných dalších poplatcích. Po odeslání objednávky dodavateli, se objednávka stává závaznou. Kupující je informován o přijetí objednávky i o jejím případném zrušení zprávami elektronické pošty. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušení objednávky. Veškeré parametry objednávky jsou platné až do jejího vyřízení nebo zrušení. Kupující se může informovat u dodavatele, a obrátit se s dotazy -  kontakt je v odkazu ”Kontakt”.

 

4) Způsoby převzetí a platby za zboží
Pro úhradu objednaného zboží jsou k dispozici následující způsoby platby:
a) Dobírka – kupující platí v hotovosti dopravci při převzetí zásilky.
b) Platba předem - zákazník předem uhradí cenu objednávky na bankovní účet dodavatele formou Proformafaktury.
c) Hotovost u dodavatele –  po předchozí dohodě s dodavatelem, kupující platí zboží v hotovosti při převzetí zboží .
d) Platba převodem se splatností 14dní. Jen po domluvě.
 5. Nepřevzetí zásilky
a) Každá objednávka je závazná. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 500,-Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených, třetí osobě.
b) V případě stornování objednávky zákazníkem po jejím odeslání, uhradí zákazník bezprostřední náklady na přepravu zásilky dle platného tarifu přepravní firmy (Česká pošta, PPL, či jiný přepravce) převodem na účet prodejce na základě faktury. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených, třetí osobě.

 

6) Dodání zboží
Zboží je dodáno poštou, přepravní službou nebo přímo dodavatelem na dodací adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
Po předchozí dohodě lze také zboží odebrat přímo u dodavatele.
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat jeho stav a množství bez zbytečného odkladu jakmile se zboží dostane do jeho držení. Pokud kupující zjistí poškození (promáčknutí, roztržení apod.) obalů nebo neúplnost zásilky, musí požadovat na doručovateli okamžité sepsání zápisu o poškození nebo neúplnosti zásilky a bez tohoto zápisu, nesmí kupující zásilku převzít. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, pokud je ze stavu jejího poškození zřejmé, že dodané zboží nemůže řádně plnit svoji funkci.
7) Poplatky
Dodavatel účtuje kupujícímu poštovné podle platného sazebníku dopravce. Balné ani manipulační poplatky neúčtujeme.
8) Doklady
Kupující obdrží ke každé dodávce zboží daňový doklad. K některým výrobkům může být přiložen záruční list.
9) Vrácení zboží
V případě, že kupní smlouva je uzavřena dle bodu 4) a) nebo 4)b), má kupující v souladu s §53 odst.6 Obč. zák č. 40/1964Sb. ve znění pozdějších zákonů právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce nebo požadavkům kupujícího, je kupující oprávněn nepoužité, originálně zabalené, nepoškozené, kompletní zboží včetně obalu a veškerého příslušenství spolu s doklady zaslat zpět dodavateli ve lhůtě maximálně 14 dnů. Vrácení zboží se děje zásadně osobně nebo obyčejnou poštovní zásilkou - dodavatel posoudí vrácenou dodávku a pokud shledá oprávněnost požadavku, za vrácené zboží poukáže kupujícímu peníze na účet udaný kupujícím, případně mu poukáže peníze jiným dohodnutým způsobem. Pokud zboží není vráceno ve lhůtě, je zasláno "na dobírku"  nebo je vráceno poškozené, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout, odeslat je zpět kupujícímu a účtovat mu dopravné a balné, nebo účtovat vzniklé náklady.
10) Záruka a reklamace
Reklamace uplatňuje kupující u dodavatele nebo v případě, že uvedené zboží má zajištěn smluvní značkový servis, je kupující po dohodě s dodavatelem oprávněn reklamovat zboží přímo ve značkovém servisu.
Kupující je povinen dodat reklamované zboží k reklamaci v originálním balení včetně manuálů a s daňovým dokladem a záručním listem osobně nebo obyčejnou poštovní zásilkou. Při reklamaci zboží je povinností kupujícího uvést společně se zbožím a příslušnými doklady také důvod k reklamaci.
Standardní záruka na produkty prodávané dodavatelem  je záruka 24 měsíců. Pokud není výslovně  v dokladu (záručním listu, daňovém dokladu, dodadím listu)  specifikováno  jinak. Na jednotlivé zboží může být záruka prodloužena dle podmínek výrobce či dodavatele. Záruční doba začíná běžet od data uvedeného na daňovém dokladu nebo záručním listu.
Na závady v záruční době způsobené nesprávnou obsluhou, nesprávnou nebo zanedbanou údržbou, provozním opotřebením, mechanickým poškozením nebo  poškozením způsobeným nesprávným připojením k el. síti,  řídícímu prvku nebo závadou el. sítě či ovl. prvku  se nevztahují záruční podmínky. U takovýchto závad si vyhrazujeme právo účtovat zákazníkovi plnou náhradu nákladů na zaslání výrobku do servisu (automaticky)  včetně plné ceny opravy v servisu (pokud s ní zákazník souhlasí). V případě nesouhlasu zákazníka s úhradou opravy je zboží vráceno neopravené (pouze s diagnostikou závady)  až po obdržení úhrady od zákazníka za dodavatelem vynaložené náklady na dopravu do servisu výrobce a zpět, včetně dopravy k zákazníkovi.
11) Ochrana údajů o kupujícím (platí pouze pro fyzické osoby-nepodnikatele)
Dodavatel zajišťuje zachovávání důvěrnosti a zabrání zneužití dat kupujícího, která jsou potřebná pro vyřízení obchodního případu prostřednictvím internetového obchodu. Dodavatel bude nakládat s daty kupujícího dle zákona o ”Ochraně osobních údajů”. Kupující souhlasí se zanesením svých dat do systému dodavatele a jejich možným využitím k marketingovým účelům.
12) Závěrečná ustanovení
Uvedené ”všeobecné obchodní podmínky” jsou platné od 1.3.2010 do vydání nových a souhlas s jejich zněním je podmínkou pro použití internetového obchodu kupujícím.
Jednotlivé články těchto všeobecných obchodních podmínek jsou platné nezávisle na sobě, neplatnost jednoho článku nezakládá neplatnost celých obchodních podmínek.

 

www.art7.cz